Správné umístění klavíru a servis

Pokud je to možné, klavír postavte na místo , kde bude znít nejlépe. Obrazy na stěnách a volné předměty okolo nástroje mohou při hře vytvářet nežádoucí doprovodné zvuky (drnčení, vibrace…)

Správné umístění klavíru je prostor se stabilní teplotou a vlhkostí vzduchu 40 -60 %. Pianino dejte minimálně 8 cm od vnitřní stěny domu, možností je i vnější stěna domu pokud je izolovaná. 

Nevhodné umístění klavíru je v blízkosti okna, které se často otevírá nebo jím prochází sluneční světlo a také v blízkosti zdroje sálavého tepla (radiátor, kachlové kamna, komín …).

 

Pokud je vlhkost vzduchu, delší dobu nad danou hodnotou, je nutné použít vysoušeč vzduchu.

Jestli je vlhkost prostředí dlouhodobě pod touto hodnotou, je nutné použít zvlhčovač vzduchu.

Klavír se skládá převážně z přírodních materiálů. Nedodržení uvedených podmínek má za následek častější údržbu, protože regulace mechaniky, ladění a intonace ztrácí stabilitu. Vhodné je umístit v blízkosti nástroje vlhkoměr s teploměrem.

Zvuk klavíru postaveného na koberci je tišší než na tvrdém podkladě. Všechny kolečka nebo styčné plochy se musí rovnoměrně dotýkat podlahy, na kterém nástroj stojí. 

 

Servis a ladění klavíru

Každému klavíru je potřeba dopřát odborný servis, jehož frekvence závisí na používání nástroje. Minimálně jednou ročně, byste měli nechat své piano naladit.

 

Čistění povrchové úpavy a klávesnice

K čistění povrchové úpravy  klavíru, a jeho klávesnice používejte pouze bavlněnou látku, kterou buď lehce navlhčíte čistou vodou, nebo povrch umyjete mýdlovou vodou a vysušíte. 

Nikdy nepoužívejte k čistění prostředky, které obsahují leštidla, alkohol nebo rozpouštědla.

Mobil   603 806 202
logo Petr Bušo
Záhorovice 58
Bojkovice 687 71